Att lära sig rida - Kunskapsöversikt Del 2

Sammanfattning av vad jag har lärt mig lektionerna 6 - 10!
 
Lektion 6 kan du läsa om här
 
Vad jag har jobbat med dessa lektioner
 • Tölt
 • Galopp
 • Rida med ridpiska
 • Spårning på volt
 • Ställning
 • Böjning
 • Ryggning
 
Vad jag har förbättrat
 • Jag styr hästen mycket bättre (tack vare att jag dessa lektioner har lärt mig hur de sidförande hjälperna fungerar!)
 • Min sits är bättre (säte/mage/rygg ser bra ut, resten behöver det jobbas på!)
 • Har börjat förstå hur många hjälper det finns, hur de kombineras och kompletterar varandra
 
Vad jag fortfarande har problem med
 • Att få ner hälarna!!
 • Att komma ihåg att hålla ihop händerna och rikta tummarna uppåt
 • Är fortfarande i startgroparna med galoppen
 • Att kunna växla fritt mellan trav eller tölt på en känslig islandshäst!
 

 SAMMANFATTNING - Kunskapsöversikt Del 2
 
HJÄLPER (alla hjälper som används för att inverka på hästen)
 • Vikten
 • Sätet
 • Skänklarna
 • Tyglarna
 • Rösten
 • Externa - spö och sporrar
 
Hjälpernas ordning - I denna ordning kan man använda hjälperna för att förstärka sina signaler till hästen! (Detta kan man ha olika åsikter om, men se det som ett exempel.)
 1. Vikten (och om inte det räcker!)
 2. Sätet (och om inte det heller räcker...!)
 3. Rösten (osv..)
 4. Skänklarna/tyglarna (osv...)
 5. Spö/sporrar
 
Exempel på hur hjälper kan kombineras för ett visst syfte - de kan användas i kombination på samma gång eller en och en i taget i den ordning de behövs för att förstärka vad du vill
 • Framåtdrivande hjälper - luta dig framåt, driv med sätet, driv med skänklarna, använd rösten (vikt, säte, skänklar)
 • Förhållande hjälper - luta dig bakåt, bromsa med sätet, bromsa med tyglarna, använd rösten (vikt, säte, tyglar, rösten)
 • Sidförande hjälper - 1. luta dig åt det håll du ska, 2. lägg tyngd i det ben som är på samma sida som det håll du ska åt, 3. tryck med andra benet mot hästens sida åt det håll du ska åt, 4. led med tygeln 
 
HUR GÖR MAN...?
Poängteras bör att detta självklart är olika från häst till häst, hur hjälperna behöver kombineras för att just den hästen ska göra rätt rörelse. Se detta som exempel!
 
Ryggning (= hästen backar)
 • Gör en lätt förhållning, för händerna bakåt eller krama tyglarna (ev. kan händerna behöva höjas), sitt rak över hästen (på yngre eller outbildade hästar kan man behöva lätta lite i sadeln för att hjälpa ryggen att arbeta korrekt), flytta skänklarna en aning bakåt och driv på växelvis i takt med bakbenen.
Ställning (= hästens huvud är vinklat åt sidan så att ryttaren kan se näsvingen och ögonbågen. Ställningen sker i hästens nacke)
 • Ställning görs genom att innertygeln förs en aning mot ryttarens mage. Ställningen motregleras med yttertygeln, så att inte hästen blir överställd.
 
Böjning (= när hela hästens kropp är böjd, inklusive ställningen i nacken)
 • Hästens böjning görs genom att man med hjälp av skänklarna böjer hästens kropp så som man vill ha den. Det innebär vanligtvis att innerskänkeln trycks mot hästens mage så att hästen drar in magen på det stället, samt att ytterskänkeln flyttas en aning bakåt och flyttar tillbaka bakdelen så att hästens form blir lite som en "banan". Böjningen i nacke och huvudet regleras med hjälp av tyglarna och är det som kallas ställning. (En häst som är böjd är alltid ställd, men behöver inte vara böjd bara för att den är ställd!)
 
Göra en snäv volt
 • Innertygeln (dvs. den tygeln som är in mot voltens mitten) - leder och ställer
 • Yttertygeln - reglerar ställning och gör förhållningar
 • Innerskänkeln - böjer/formar hästen, driver och balanserar upp om bogen faller inåt (kan även användas som vikthjälp om volten behöver bli mindre)
 • Ytterskänkeln - sidförande, drivande och balanserar in bakdelen i spåret (detta görs genom att man för ytterskänkeln lite bakåt!)
 • Sätet - Driver på, formar och styr hästen genom att kroppen och höfterna vinklar sig åt det håll hästen ska och så som hästen ska böja sig (volten kan även göras större och mindre med hjälp av kroppsvikten och vilket sittben man vilar på etc.)
 
Galoppfattning (Som med allting annat finns det flera olika åsikter och metoder för hur man gör en galoppfattning. Jag nämner några exempel som kan både kombineras eller användas separat, beroende av hur lydig hästen är för ryttarens hjälper!)
 • Släpp efter lite på innertygeln
 • Rikta ditt säte och din kropp i rörelseriktningen
 • Sitt till på inre sittben
 • Spänn inre lår
 • Lägg balansen i inre stigbygel
 • För fram inner skänkel och "tryck till" om det behövs (Denna är det vanligaste kommandot en nybörjare får lära sig av ridläraren!)
 • Ev. för bak ytterskänkel en aning (Samt denna!)

Ordlexikon för nybörjare
 • Förhållning = När ryttaren kramar eller drar i tyglarna för att få hästen att bromsa in, stanna upp eller göras uppmärksam på någonting, t.ex. att det ska ske en tempoövergång eller annan rörelse.
 • Eftergift = När ryttaren släpper efter på tyglarna (för att visa hästen att den gjort rätt). Följer alltid efter en förhållning.
 • Exteriör = Hur hästen ser ut och är byggd.

Kommentera här: